Op 27 February 2018, om 1900 uur, verloor Dimi’s familie, de Special Forces Group en de natie een buitengewone zoon, broer en verdediger van onze waarden. Door Special Forces operator te worden had Dimi een leven in de schaduw aanvaard, maar zijn dood mag niet in de vergetelheid verdwijnen. De hoofdtaak van de Belgische Special… Read more »