Deep Development Capacity

De strategieën toegepast in speciale oorlogsvoering eisen een verregaand inzicht in onderliggende structuren van het allesomvattende menselijke domein (Human Domain). Om de kennis binnen dit domein te kunnen omzetten in een daadwerkelijk inzicht, zijn bijzondere kennis, vaardigheden en attitudes nodig. Bijgevolg dringt de behoefte zich op voor de ontwikkeling van een passende capaciteit die hierop een antwoord biedt en de ontplooide SF-Teams versterkt: het Deep Development Capacity (DDC).

Waarom Deep Development Capacity?

Aangezien het Human Domain (bevolkingsgroepen, sociale groepen, stakeholders en belangengroepen) in de operationele inzetgebieden niet enkel uit mannen bestaat, dringt zich een operationele behoefte op beroep te doen op vrouwelijke leden binnen dit Deep Development Team om meer gediversifieerde en accuratere inzichten te verwerven en om een bredere toegang tot alle doelgroepen te verkrijgen. Tot nu toe heeft ons exclusief-mannelijk operator publiek, om culturele of religieuze redenen, geen toegang tot 65% van de bevolking. Om werkelijk optimaal gebruik te kunnen maken van onze Human Domain aanpak moeten onze teams diverser in samenstelling zijn.

Taak

De vrouwelijke leden van de Deep Development Capacity zullen dezelfde taken uitvoeren als hun mannelijke collega’s: onderzoek, studie, analyse, organiseren en uitvoeren van contacten met lokale leiders, opzetten van menselijke netwerken, uitoefenen van invloed en synthese van probleemstellingen en aangewezen oplossingen. Dit zal zowel vanuit de thuisbasis in België, als in de operationele inzetgebieden gebeuren.

Vrouwen bij de Special Forces Group

De Special Forces Group wenst gender neutraal te zijn. De rekrutering van personeel is gebaseerd op criteria zoals motivatie, kennis, vaardigheden en mentale instelling. Het voltallige vrouwelijke personeel dat reeds aanwezig is in de eenheid werd ‘ge-headhunt’ omwille van hun bekwaamheid in een vakgebied, niet gender gerelateerd. Maar, door de operationele noodzaak zal de huidige selectie voor de Deep Development Capacity gefocust zijn op vrouwen, gezien de mannelijke leden reeds geïdentificeerd zijn. Vrouwen die interesse hebben om SF operator te worden kunnen sinds jaar en dag deelnemen aan de selectie.