Kandidatuur – Burgers

Voorwaarden voor uw kandidatuur

Als burger – niet-actief militair binnen Defensie of de Europese Unie

No civilian recruitement

Daar de SFG niet direct uit de burgerij kan rekruteren dient een kandidaat eerst in dienst te treden bij Defensie en zijn stage in één van de basisfuncties te beëindigen.

Word militair

Vooraleer je als burger je kandidatuur voor een functie als Operator binnen de Special Forces Group kan stellen moet je de volgende stappen doorlopen.

  • Je moet je eerst aanmelden bij het Defensiehuis van je provincie, of je kan je kandidatuur stellen via de site van defensie (www.mil.be).
  • Als je toegelaten wordt, krijg je een oproepingsbrief voor een medische- en psychische keuring en fysieke testen.
  • Eens goedgekeurd kan je vervolgens aan je algemene militaire vorming beginnen en je kandidatuursjaren binnen de gekozen eenheid beëindigen:
   • Voor vrijwilligers = 3 jaar
   • Voor kandidaat onderofficieren = 5 jaar (Saffraanberg NL-FR)
   • Voor kandidaat officieren 7 jaar (KMS-ERM te Brussel) of 3 jaar mits in het bezit van een diploma Hoger secundair onderwijs.

Aanbeveling

Het kan interessant zijn om bij je eenheidskeuze te kiezen voor paracommando-eenheid, gezien onder andere de brevetten A-Commando en A-Para een vereiste zijn om Operator SF te worden.