Onze hoofdopdrachten

Definitie

Speciale operaties zijn militaire activiteiten uitgevoerd door speciaal geselecteerde, getrainde, georganiseerde en uitgeruste strijdkrachten, die non-conventionele technieken en inzetwijzen aanwenden. Politieke en militaire beschouwingen kunnen vereisen dat er discreet of covert gewerkt wordt en dat er een hoger politiek, militair of fysiek risico aanvaard wordt dan bij conventionele operaties.

Special Reconnaissance (SR)

SR bestaat uit het uitvoeren van verkennings- en bewakingsacties die tot doel hebben informatie te verzamelen over mogelijke objectieven, personen en objecten. Deze actie kan plaatsvinden in een onstabiele/vijandelijke omgeving. De ploegen werken in volledige autonomie en mogelijk voor langere periodes.

Direct Action (DA)

Direct action bestaat uit kleine offensieve acties, beperkt in tijd en ruimte, met als doel het arresteren van verdachte personen, het bevrijden van gijzelaars of nog het vernietigen of in beslag nemen van gevoelige uitrusting. Dit kan door het uitvoeren van raids, sabotageopdrachten of nog via het leiden van vuren vanuit de lucht of van op een maritiem platform. Deze acties vragen om een doorgedreven voorbereiding en degelijke training. DA verschilt van conventionele offensieve acties in termen van risicogehalte, gebruikte technieken en graad van precisie aangewend om een specifiek effect te bekomen.

Military assistance (MA)

MA bestaat uit een breed gamma activiteiten die tot doel hebben bevriende strijdkrachten te ondersteunen of te beïnvloeden via training, mentoring, raadgeving of het uitvoeren van gecombineerde operaties. De activiteiten gaan van capability building van de geallieerde security forces, over het adviseren van het lokale, regionale en nationale leadership tot acties om de lokale bevolking te steunen of te beïnvloeden. SOF voorzien MA in hun eigen expertise domein.